Att anlägga en ridbana

4375023-pa-ridbanan

Att anlägga en ridbana är en komplex uppgift. Hur ridbanan är utformad beror på ett flertal faktorer, såsom vilken typ av ridning banan ska användas till, hur ofta ridbanan ska användas och av hur många. Underlaget är det allra viktigaste när det gäller att anlägga en ridbana, och exakt hur underlaget ska vara beskaffat är direkt beroende av hur ridbanan ska belastas. Detta kräver god planering innan själva arbetet påbörjas. Du kan även behöva mäta ut banans exakta placering och eventuellt schakta för att den ska bli helt plan. Underarbetet är viktigt när du planerar och anlägger en ny ridbana. Det är därför värt att lägga ner tid och omsorg på detta.

Dränering

Det är viktigt med god dränering när du anlägger en ny ridbana. Hur mycket och på vilket sätt du måste dränera beror på förhållandena där ridbanan ska anläggas. I vissa fall kan det räcka med ett dike runtom ridbanan, medan det i andra fall måste dräneras under själva ridbanan.

Stolpar och belysning

Om du ska använda ridbanan kvällstid, eller för den delen både på eftermiddags- och kvällstid under de mörka månaderna på vintern, är det värt att investera i ordentlig belysning med stolpar. Var noga med att installationen ska göras av en behörig elektriker. Även ett rejält staket med stadiga stolpar är viktigt för en ny ridbana. För att stolpar till staket och belysning ska sitta bra, är det bra att använda en ordentlig jordborr. Amas säljer bland annat jordborrar som klarar det mesta.

Underhåll

En ridbana måste underhållas. De första veckorna bör du både vattna och sladda den nya ridbanan, men vänta ett par veckor med att harva. Sedan bör ridbanan harvas eller sladdas varje dag och vattnas någon eller några dagar i veckan för att undvika att underlaget blir för hårt, för mjukt eller att det dammar. Svenska Ridsportförbundet har en bra guide till ridbanor som inkluderar hur man bäst underhåller dem.