Hästars näringsbehov

38307-horses-at-the-ranch (1)

Näringsbehovet kommer att skilja sig från häst till häst beroende på faktorer som hur gammal hästen är, vilket typ av arbete den utför och huruvida den är dräktig eller ger di.

Underhållsbehov

Detta är det mest grundläggande, det är vad hästen behöver även när det inte gör något annat än att bara vara häst. Underhållsbehovet beror främst på hästens kroppsvikt, detta modifieras sedan beroende på om hästen är lätt-, normal- eller svårfödd. Detta betyder om hästen behöver mindre, lika mycket är mer än genomsnittet för att hålla både vikt och hull. Generellt sett säger man att fullblod är svårfödda medan kallblod och ponnyraser är lättfödda, men variationer förekommer även.

Tillägg

En arbetande häst, växande unghäst, dräktig eller digivande sto, kommer alla att behöva extra energi, mineraler, proteiner och/eller vitaminer än andra hästar. För arbetande hästar kommer detta att bero stor på hur hårt arbete de utför, man brukar dela in arbete i kategorierna lätt, medelhårt, hårt och mycket hårt arbete. Fritidsridning räknas som lätt arbete medan skogs- och jordbruksarbete räknas som hårt till mycket hårt arbete. Hästsporter varierar mellan medelhårt och hårt arbete beroende på vilken gren och på vilken nivå de tävlar.

Vitaminer

Till skillnad från många andra delar av kosten kommer inte vitaminbehovet vara mycket högre för en arbetande häst jämfört med en i vila, detta kompenseras oftast automatiskt genom ökad aptit och ökat foderintag. Enligt en studie utförd av SLU har man har heller inte sett några belägg för att vitamintillskott över underhållsbehovet skulle ha någon inverkan på hästens prestationsförmåga. Vitaminbehovet varierar dock ålder och stress, till exempel kan störd tarmförmåga försämra syntesen av B-vitamin. Det finns dock en maximal toleransgräns när det gäller vitaminer som inte ska överskridas.

Mineraler

För hästar är det främst kalcium och fosfor som är viktiga mineralämnen, detta använder hästen för att bygga upp skelettet, utföra muskelarbeta och energiomsättningen i deras celler. Dessa två ämnen ska även vara i proportion till varandra, detta brukar kallas för Ca/P-kvoten, eftersom intaget av kalcium ska alltid vara högre än fosforintaget ska denna kvot alltid vara minst 1,1. En lämplig kvot ligger på mellan 1,2-1,8, men i försök har man även använt kvoter så högt som 6 utan några observerade negativa konsekvenser, bara så länge fosforbehovet är uppfyllt.

För mer information om utfodring av hästar och olika aspekter av deras näringsbehov kan man besöka Grovfoderbörsens blogg, den kan man hitta via denna länk.